Saltar al contenido
web_talent

Sobre AIRA

L'Aliança de Recerca en Intel·ligència Artificial de Catalunya (AIRA) és un pilar de l'estratègia Catalonia.AI, definida pel govern de la Generalitat de Catalunya per a promoure l'excel·lència en la recerca científica, la gestió del talent i l'acceleració del desenvolupament de solucions basades en la Intel·ligència Artificial.

AIRA té l'objectiu d'esdevenir un referent al servei de l'excel·lència en investigació científica, institucions acadèmiques i socials de l'ecosistema d'IA català, per demostrar els beneficis de la Intel·ligència Artificial, accelerar la investigació científica i la generació de talent.

L'Aliança de Recerca en Intel·ligència Artificial de Catalunya (AIRA) és una estructura per promoure sinergies i col·laboracions entre grups, instituts, universitats i centres de recerca especialitzats en intel·ligència artificial, per promoure l'activitat conjunta a escala nacional i internacional i establir una visió compartida d'objectius prioritaris en aquesta matèria a Catalunya.

AIRA s'ha establert com un espai de treball cooperatiu, on els instituts, centres de recerca i les infraestructures d'intel·ligència artificial ubicades a Catalunya poden desenvolupar una estratègia coordinada per fomentar la recerca científica, gestionar el talent i accelerar el desenvolupament de solucions basades en la intel·ligència artificial a Catalunya.

AIRA està oberta a qualsevol institució que realitzi recerca en intel·ligència artificial que assoleixi alts nivells d'excel·lència en aquest camp, per fomentar l'ecosistema de recerca català, identificar àrees de recerca i solucions innovadores, i promoure la generació, validació i transferència de recerca científica de l'intel·ligència artificial i del seu talent associat.

La Secretaria Tècnica d'AIRA està coordinada pel Centre de Visió per Computador (CVC).

MISSIÓ

Reforçar l'Ecosistema de Recerca Català en IA com a referent internacional promovent una comunitat activa i dinàmica

VISIÓ

Projectar Catalunya com a "hub" europeu de recerca en IA

Objectius

Fomentar la recerca de primer nivell i solucions tecnològiques innovadores basades en la recerca líder en IA.

Potenciar el talent associat a la IA d'alt valor afegit i especialització en els sectors estratègics del país.

Garantir que totes aquestes accions es facin en un context d'igualtat i lliure de prejudicis per reduir la discriminació.